Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 1: Yazi ilayibhrari yakho

Translation

ISINYATHELO 3: Amahora elayibhrari

Cofoza lapha uthole amahora elayibhrari

Izikhathi zokuhlolwa: NgeMigqibelo - amahora anwetshiwe kusuka ku-08:00 kuze kube ngu-18:00 kuwo wonke amalayibhrari

Amalayibhrari asemakhampasini ayavalwa ngamaholide omphakathi - hlola amabhodi ezaziso kuwo wonke amalayibhrari asemakhampasini ukuthola izinguquko kulezi zikhathi

.

ISINYATHELO 6: Imithetho yaselayibhrari

ISINYATHELO 1: Ukufinyelela elayibhrari

UNeo udinga ukuvakashela ilayibhrari ukuthola usizo ngesihloko se-asayinimenti yakhe. Kodwa-ke, uNeo udinga ikhadi lomfundi ukuze akwazi ukungena elayibhrari. Abezokuphepha bazonikeza uNeo ikhadi labafundi.

ISINYATHELO 4: Imininingwane yokuthinta ilayibhrari


Kubalulekile ukuthi uNeo ayazi imininingwane yokuthinta ilayibhrari yekhampasi yakhe. Angacofoza esithombeni ukufinyelela imininingwane yokuthinta ilayibhrari.

 

 

ISINYATHELO 2: Udinga iphasiwedi yaselayibhrari

UNeo udinga iphasiwedi ukufinyelela izinsiza ezithile zaselayibhrari. Uma uNeo engenayo iphasiwedi yomfundi wase-UJ, angacofoza lapha ukuthola isiqondiso sokuthi angayenza kanjani iphasiwedi.

Isithombe sinikezwe ngesihle yi: college connector

 

 

ISINYATHELO 5: Yazi ilayibhrari yethu

Buka le vidiyo ukuze ufunde kabanzi ngelayibhrari.