Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 1: Qoqa uhlele ulwazi

Translation

ISINYATHELO 1: Qoqa uhlele ulwazi

Manje, uNeo useyazi ukuthi ulwazi lungumnyombo wocwaningo. Akukhona nje ukuthola ulwazi. Ngokuya ngesihloko sikaNeo, kufanele ahambise ulwazi ngokwenhloso ye-asayinimenti yakhe. Le vidiyo ichaza ukuthi kungani kunesidingo sezinhlobo ezahlukene zolwazi nokuthi uhlobo oluthize lusetshenziswa nini.