Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 7: Ulwazi ngomlando womuntu nesifundo

Translation

Ukucinga ikhathalogi yaseLayibhrari (UJLink)

Ukucinga nge-UJoogle

ISINYATHELO 1: Ulwazi ngesifundo sempilo yomuntu

Umthombo Imininingwane Isibonelo Kutholakala kuphi?

Izincwadi

 • Ulwazi oluphelele
 • Ulwazi olucwaningisisiwe
 • Ulwazi oluyisisekelo nolwesibili
 • Ulwazi lwangaphambilini nomlando
 • Imibhalo yeminye imithombo 
 • Ulwazi lungahlolwa ukunemba
 • Ishicilelwa kanye ngezinye izikhathi kungezwe
 • Isimo: Ikhophi noma nge-elekhthroniki
‚óŹ    Isihloko: Ukungcoliswa kwamadolobha nobungozi kwezempilo

Ikhathalogi yaseLayibhrari

 

Ama-encyclopaedia

 
 • Incwadi eyireferensi enikeza ulwazi ngezihloko ezivamile noma izihloko ezikhethekile.
 • Ulwazi luphelele futhi  lunesisindo
 • Kuqukethe imininingwane eyiqiniso
 • Kuqukethe imifanekiso
 • Isimo: Ngekhophi noma nge-elekthronikhi
 • Kuyasiza ngolwazi lomlando

Okuvamile:

 • I-Encyclopaedia Britannica
 • i-Encyclopedia yakwa-Oxford enemifanekiso 

Isihloko:

 • I-Encyclopedia yezenkolo
 • I-Encyclopedia ye Sociology

Ikhathalogi yaseLayibhrari

Ama-encyclopaedia izincwadi zokureferensa kanti awabolekwa ngaphandle kokuthi uma eyi-elekthronikhi. 

 

 

Amajenali ezemfundo
 • Ulwazi olujulile
 • Iqukethe okungaqondakali
 • Ibhalwe ngolimi lwezemfundo
 • Ihlose umphakathi wezemfundo
 • Ama-athikili abhalwe ngochwepheshe emikhakheni yabo yokufunda
 • Kubuyekezwe ontanga
 • Amashadi namagrafu
 • Ucwaningo lwakamuva ngesihloko
 • Uhlu lweminye imithombo 
 • Ulwazi lungahlolwa  ukunemba
 • Iziqinisekiso zomlobi/zabacwaningi zihlinzekiwe
 • Ishicilelwe ngemiqulu nangezihloko
 • Kuyatholakala kuphrintiwe noma kumininingwane wejenali ye-elekthronikhi
 • Ijenali yelayibhrari  nolwazi lweSayensi 
 • Ijenali yeSayikholoji yaseMelika Ijenali Yezokwelapha yaka-Harvard
   

Ikhathalogi yaseLayibhrari nemininingwane 

 • Amajenali ayatholakala  ngekhophi noma angatholakala kumininingwanene (iqoqo lemininingwane ehleliwe engatholakala ngokuchofozwa komunwe)
 • Imininingwane ihlelwa ngomkhakha. 
 • Kuhle kakhulu ukuqala ngemikhakha eminingi (izifundo emikhakheni ehlukene njenge-Ebsco. 
 • Lokhu kuzokwandisa izinketho zakho lapho ukhetha khona.

Izinhlolokhono  

 • Izinhlolokhono izindlela ezinhle zokufunda ngesihloko ngokombono womuntu.
 • Uma ukhetha umuntu ozohlolwa ikhono, qinisekisa ukuthi ukhetha umuntu onegunya, umuntu ozokwazi ukukunikeza ulwazi olunembayo.
 • Izifundo ze-Caste 
 • Ulwazi ngempilo yomuntu 
 • Ulwazi lokuqala eliyingqayizivele

Amaphephandaba

 • Ulwazi lwansukuzonke
 • Imvamisa aqukethe izindaba zendawo nezehlakalo 
 • Abhalwe abalobi, izintatheli kanye nofakazi 
 • Kuhloswe izethameli ezijwayelekile.
 • Afaka ulwazi olusagrafu
 • Angashicilelwa nsukuzonke noma ngeviki
 • I-The Star
 • I-City Press

Amawebhusayith

 • Amakhasi axhunywe ngeqoqo kuwebhu yomhlaba wonke
 • Ulwazi lwenhlangano (.org)
 • Ulwazi lokuthengisa (.com)
 • Ulwazi lwezemfundo (.edu)
 • Ulwazi ngomuntu ngamunye
 • Ulwazi lwenkampani
 • Imithombo yokuxhumana
 • Ulwazi angeke luhlale luqinisekiswa noma luhlolwe ukunemba
 • Ulwazi olubhaliwe
 • Ulwazi olubonwayo
 • Imithombo eminingi yezindaba
 • Ayasebenzisana
 • Ulwazi lugxile esihlokweni esisodwa noma ezihlokweni eziningi ezisondelene
 • Amabhodi emilayezo
 • Izinkundla Zomphakathi zokuxhumana
 • Amajenali ezemfundo (njll.)
 • I-webhusayithi yomhlaba wonke