Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 6: Ukusebenzisa i-Inthanethi

Translation

ISINYATHELO 1: Izinjini zokucinga

Injini yokucinga iyisizindalwazi esiqoqa futhi esihlela okuqukethwe okuvela kuyo yonke i-Inthanethi esebenzisa amagama asemqoka noma amabinzana. Izinjini zokucinga zikwazi ukubuyisa imiphumela ngokushesha - kumawebhusayithi ayizinkulungwane - ziqhubeka zibheke i-Inthanethi ziphinde zifake izinkomba zamaphepha e-Webhu eziwatholayo (BDC, n.d.) 


Okuhle

 • Izinkomba zezinjini zokucinga zivame ukuba zinkulu, zimele izingxenye ezibalulekile ze-Inthanethi, ezinikezela ngezinhlobonhlobo zemithombo yolwazi eseqophelweni eliphezulu. Inombolo enkulu nezinhlobonhlobo zezinjini zokucinga zithuthukisa i-Inthanethi, ziyenze ukuthi okungenani ivele njengehlelekile.
 • Ukwengeza emagameni asemqoka, izinjini zokucinga zisiza uNeo ukuthi asebenzise amathuba okusesha asezingeni eliphambili ukuze acwenge kahle imiphumela yakhe. Lamathuba asiza ukucinga kukaNeo ukuthi kusheshe futhi kube ngokwekhethelo.
 • Umthombo omuhle wokuthola ulwazi lwezemfundo.


Okungekuhle

 • Noma ngubani angashicilela ulwazi ku-Inthanethi
 • Akukho kulawulwa komlando womuntu olwazini olushicilelwe
 • Okuqukethwe nezimpawu zezindawo zishintsha ngokushesha okukhulu
 • Kwakha imininingwane eminingi kakhulu


Izibonelo


Okuvamile: Google, Google Scholar, Bing (Injini yokucinga ye-Microsoft)

ISINYATHELO 2: Amasu okuGugula

Ukusesha i-Inthanethi, njengokusebenzisa injini yokucinga ku-Google kuzonikeza uNeo izinhlobo ezehlukene zolwazi kunokuba acinge idathabheyisi yejenali yemfundo.


Bheka izixhumanisi ezisemthethweni ngokungafani nama-Webhusayithi entengiso.

 • .edu (Ngezinye izikhathi kusho ukuthi kuhlobene nezemfundo noma ezocwaningo)
 •  .gov (Ngokuvamile kusho ukuthi kuhlobene nezinsizakusebenza zikahulumeni).
 •  .org (Ngokuvamile kuhlobene nezinhlangano ezisemthethweni, isibonelo: United Nations)

U-Google futhi uzonikeza ‘ngokucinga okuhlobene’ okungasiza uNeo ukuthi anciphise isihloko sakhe sokucwaninga. Isibonelo, uNeo udinga ulwazi nge-postmodern theorist ka-Fredric Jameson.

Yehla ushone phansi kwekhasi bese ubheka ukuthi yiluphi uhlobo lolwazi olutholakalayo. Lokhu kungamsiza ukuthi anciphise ukucinga kwakhe.

 • Beka abacaphuni "__" bakake amagama umuntu afuna ukuwacinga ngebinzana; okusho ukuthi. "semiotics analysis"
 • Ukususa igama ekucingeni, sebenzisa ikhonco (uphawu lokususa) - phambi kwegama; isibonelo:

        -u-Barthes (akafaki igama lokusesha)

        i-COM izosusa ama - commercial sites kwimiphumela yomuntu.

 • Ukucinga ezindaweni zamakolishi namanyuvesi, sebenzisa isayithi: i-edu njengengxenye yokucinga kwakho. UNeo angasebenzisa isayithi: nganoma yisiphi isizinda. Kufanele kube uhlamvu oluncane esayithini. Azikho izijobelelo. Isibonelo isayithi: newyorktimes.com.
 • Uphawu lokuhlanganisa + phambi kwegama lusho ukuthi igama lizoba khona nakanjani ekucingeni; isibonelo. + “barthes”
 • .. Kukhombisa yonke imiphumela kusuka kuhlu lwesikhathi esibekiwe, isibonelo: 2008..2013.


Izincazelo

Vele ubeke igama "define" :… phambi kwegama elifunwayo, isibonelo: "define: semiotics".