Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 7: Indlela yokubhala

Translation

ISINYATHELO 1: Indlela yokubhala

Ukukwazi ukusebenzisa imithetho yokubhala kungasiza uNeo abe umbhali ongcono kwezemfundo futhi konke kuyingxenye yokuba nekhono lolwazi lokukwazi ukufunda nokubhala.

 

  • Sebenzisa " " ukucaphuna ngqo, ‘ ’ ekugqamiseni amagama embhalweni.
  • Uma kubalwe usuku, kanje "ngeyamashumi ayisikhombisa" ngokwesibonelo, umuntu angabhala usuku ngezinombolo bese engeza u 's' ngaphandle kwe-apostrofi (1970s).
  • Zonke izinombolo kuya eshumini kufanele zibhalwe ngamagama. Izinombolo kusuka ku-11 kuye phambili zingabhalwa ngendlela yezinombolo.Ungalokothi ufinyeze amagama afana nonjalonjalo (njll.), Ltd. noma ikhulu nyaka lama-20  kodwa wabhale ngamagama APHELELE.
  • Zonke izihloko (zezincwadi, imidwebo yobuciko: izinkondlo, amagama ama-albhamu aqoshiwe, amaphephabhuku, amafilimu njalonjalo) kanye namagama aqhamuka kwezinye izilimi njalonjalo (ngendlela efanayo) kufanele abhalwe ngomalukeke. Isibonelo: U- Romeo noJuliet ka-William Shakespeare bayinhlanganisela yokubhala kwendabuko kanye nokukhululekile.
  • Uma ubhekisa enkathini, igama lesidlaliso lomuntu owaziwayo, isibonelo, “roaring twenties”, ngaso sonke isikhathi sisebenzisa abacaphuni abaphindwe kabili lapho lisetshenziswa okokuqala. Ngemuva kwalokho umuntu angabasusa abacaphuni.

Indawo Yokubhala Yezemfundo

Ukuthola usizo olwengeziwe uNeo angaxhumana ADC (Academic Development Centre)