Skip to Main Content

Humanities - LanCSAL ( Department of languages, Cultural Studies and Applied Linguistics): Plagiaat en kopiereg

Plagiarism

Plagiaat

Wat is plagiaat?

U pleeg plagiaat wanneer u iemand anders se idees, gepubliseer of nie, as u eie voorstel.

“ …. Where a student or researcher’s work is not authentically his/her own, such work does not qualify as an academic output, whether this is a student assignment or employee research, and will be viewed as plagiarism, which is defined as the appropriation of another's work, whether intentionally or unintentionally, without proper acknowledgement”. (Quote from unknown source.)

 Die volgende is voorbeelde van plagiaat:

 •      Om iemand anders se werk as u eie in te handig

•      Om iemand anders se woorde of idees te gebruik sonder om enige erkenning daarvoor te gee

•      Om verkeerde inligting oor die bron van 'n aanhaling te gee

•      Om woorde te verander, maar om die sinstruktuur van 'n bron te gebruik sonder om erkenning daarvoor te gee  

 Plagiaat is onwettig

•       Dit is 'n kriminele oortreding

Indien 'n student skuldig bevind word aan plagiaat mag

•       Hy/sy uit die universiteit geskors word

Volgens wet kan 'n boete of tronkstraf opgelê word

 •       Oneties want dit is intellektuele diefstal - die plagiaatpleger kan 'n onregverdige voordeel put uit diefstal

•       Dit is in konflik met die UJ se akademiese integriteit

•       Dit is oneerlik ('n vorm van diefstal)

•       Dit minag die regte van die oorspronklike skrywer

•       Dit skend die universiteit se reputasie, en verminder die waarde van alle kwalifikasies by UJ, insluitende u eie

•       Dit skep 'n wantroue oor die eerlike werk van ander studente

 Hoe om plagiaat te vermy

 • Moet nooit direk aanhaal sonder verwysings nie
 • Moet nooit by ander afskryf nie

Om 'n bron aan te haal:

 • Gebruik altyd aanhalingstekens
 • Gee altyd erkenning aan die oorspronklike bron

Om te parafraseer:

 • Gebruik altyd u eie woorde
 • Gee erkenning aan die bron

  Wat om te doen:

 • Leer om onafhanklik en krities te dink
 • Lees uitgebreid wat ander al oor die onderwerp geskryf het
 • Erken die bron en formuleer dan u eie standpunt
 • Bestudeer die korrekte metode(s) van aanhaling en verwysing en pas dit toe op opdragte.

Wat om nie te doen nie:

Moenie doelbewus plagiaat pleeg nie

 • Moenie agter verwaandheid wegkruip nie. Plagiaat is 'n kriminele oortreding. Dit is strafbaar, ongeag of dit doelbewus gedoen is of nie
 • Moenie inligting "spoeg- en- plak" vanuit elektroniese bronne soos webwerwe / databasisse sonder om erkenning aan die oorspronklike bronne te gee nie
 • Moenie die werk van 'n ander student gebruik nie

 

Avoiding Plagiarism

UJ Library Video on Plagiarism