Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: UHLAKA LWEMOJULI

Translation

AMABALENGWE NGEMOJULI

Inhloso yale mojuli ukujwayeza abafundi ilayibhrari kanye namacebo ahlukene okuthuthukisa amakhono olwazi lokukwazi ukufunda nokubhala njengesidingo esiyisisekelo sokufunda nokuhlolwa kwikhulunyaka lama-21. Qala ngombuzo othi "Kungani kunolwazi lokukwazi ukufunda nokubhala?" bese ugcina " ngokwazi ukufunda nokubhala ngedijithali".

 

Ukubhalwa kwale mojuli bekungeke kwenzeke ngaphandle kweziphakamiso eziphusile ezivela kwi Centre for Academic Technologies yaseNyuvesi yase-Johannesburg.