Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: 8 UKUKOPELA NELUNGELO LOMBHALO

Translation

Ngemuva kokubuka leli khasi, kumele usebenze kumathuthoriyali, uqale ngethuthoriyali 1

ITHATHA ISIKHATHI ESINGAKANANI LE YUNITHI?

Amahora angu-5 (imizuzu engu-300)

ISINYATHELO 1: Ukukopela

Isithombe sinikezwe ngesihle yi- Blaugh.com - Fitz & Pirollo

Ukukopela ukudlulisa umsebenzi wabanye njengowakho kanti umuntu otholakala enecala lokuphula lowo mthetho angabekwa icala ngokusemthethweni. Ngaphezu kwalokho, futhi kubandakanya ukwebiwa kwezifundo futhi yindaba ebucayi ezoba nemiphumela emibi ekuhlolweni kwe-asayinimenti.
Ekupheleni kwale yunithi, uNeo kufanele akwazi ukuqonda ukuthi iyini into eyebiwe, nento engakhiqizwanga kahle.

Ukuveza imithombo

Anglia Ruskin University. 2007. Using the Cochrane Library. [Leaflet]. August 2007 edition. Cambridge: [Anglia Ruskin University].

Publishers’ Association of South Africa. (2007). Copyright information guide. Available from: http://www.dalro.co.za/

ISINYATHELO 2: Ilungelo Lokubhaliwe

Isithombe sinikezwe ngesihle yi- Bookworm translations

Ilungelo lokubhaliwe ilungelo lokukopisha. Yisisetshenziswa esisemthethweni esinikeza umqambi womsebenzi wobuciko noma wemibhalo, noma umsebenzi odlulisa ulwazi noma imibono, ilungelo lokulawula ukuthi umsebenzi usetshenziswa kanjani. Kuyilungelo elinikezwe ababhali noma abaqambi 'bemisebenzi', isibonelo: Imisebenzi yemibhalo, imisebenzi yobuciko, imisebenzi yomculo, ukuqoshwa komsindo, amafilimu nokusakazwa noma izinhlelo zamakhompyutha, ukulawula ukukopela noma ukuxhashazwa komsebenzi wabo (Publishers 'Association of South Africa, 2007).


Ekupheleni kwale yunithi, uNeo kufanele akwazi ukuqonda okusemthethweni mayelana nelungelo lokubhaliwe.