Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 1: Yini ukukopela?

Translation

ISINYATHELO 1: Ukuchaza ukukopela

Isithombe: Media-cache

 

Izindlela zokugwema ukukopela

  • UNeo kufanele abheke usuku lokulethwa kwe-asayinimenti yakhe asheshe aqale ngayo ukugwema isikhathi sengcindezi.  Imithombo elandelayo ingasiza:
    • Turnitin Plagiarism Checker: Indlela yokubheka ukukopela yenyuvesi. Thinta umfundisi wakho ukufinyelela kwi-Turnitin.
    • Academic Development and Support e-UJ ihlinzeka ngezinsiza ezeseka ezemfundo nokubhala ukugwema ukukopela.
    • Funda ukuthi ucaphuna kuphi nini.

ISINYATHELO 2: Ungakugwema kanjani ukukopela

Umthombo: McDonald Publishing

Beka ngawakho amazwi

I-Purdue Online Writing Lab inezivivinyo zokukusiza ukuba ubeke imibono ngamazwi akho.