Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 4: Amaqoqo aselayibhrari

Translation

ISINYATHELO 1: Amaqoqo aseLayibhrari

Manje uNeo useyayazi ilayibhrari, kepha kusadingeka afunde ngezinhlobo ezehlukene zamaqoqo aselayibhrari nokuthi angawasebenzisa kanjani amaqoqo kuma-asayinimenti akhe.

UNeo kufanele abuke le vidiyo kumaqoqo aselayibhrari yase-UJ.

ISINYATHELO 2: Ungayithola kanjani incwadi emashalofini avulekile elayibhrari