Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 6: Ulwazi olwaziwayo

Translation

ISINYATHELO 1: Ulwazi oluthandwayo

Umthombo Imininingwane  Isibonelo Kutholakala kuphi?
Amaphephabhuku athandwayo

 • Ulwazi lwamanje
 • Kulula ukuqonda
 • Izithombe nemifanekiso
 • Inhlosongqangi ukujabulisa umfundi imvamisa kuhloswe izethameli ezithize
 • Akukho zinkomba

 • Imfashini: i-Vogue
 • Imidlalo: Okhombisa imidlalo
 • Umculo: i-Rolling Stone

Amaphephandaba aku-Inthanethi aseMzansi

Amaphephandaba

 • Ulwazi lwansukuzonke
 • Luvamise ukuba izindaba nezehlakalo zendawo
 • Kubhalwe abalobi, izintatheli nofakazi
 • Kuhloswe izethameli jikelele.
 • Kufaka nolwazi olunemidwebo
 • Lungashicilelwa nsuku zonke noma ngeviki

 • I-The Star
 • I-City Press

Ikhathalogi yaseLayibhrari: Amaphephandaba aku-Inthanethi aseMzansi

Amawebhusayithi

 • Iqoqo lamakhasi axhumene kuwebhu yomhlaba wonke
 • Ulwazi lwenhlangano (.org)
 • Ulwazi ngezohwebo (.com)
 • Ulwazi ngezemfundo (.edu)
 • Ulwazi ngomuntu ngayedwana
 • Ulwazi ngenkampani
 • Ukuxhumana komphakathi
 • Ulwazi lungehlale luqinisekiswa noma luhlolwe ukunemba
 • Ulwazi ngombhalo
 • Ulwazi olubonwayo
 • Ukuxhumana okuningi
 • Ukuhlangana

 • Ulwazi lubhekiswe esihlokweni esisodwa noma izihloko ezimbalwa ezihlobene
 • Amabhodi emiyalezo
 • Izinkundla zomphakathi zokuxhumana
 • Amajenali ezemfundo (njll.)
I-webhusayithi yomhlaba wonke