Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 2: i-Boolean logic

Translation

ISINYATHELO 1: Ukusebenzisa i-Boolean

Ohlwini lwamadathabheyisi e-elekthronikhi, uNeo angasebenzisa u- AND, OR, no NOT uma ecinga ngezihloko, ezifuna okuhambelana nezihloko, umlobi, izihloko zesifundo, nezindawo zamanothi zerekhodi ngalinye lekhathalogi. Ngemuva kokuthola imiqondo ebaluleke kakhulu, kusemqoka ukuba akhombise ukuthi imiqondo izoxhunywa kanjani nezisetshenziswa ze-Boolean (AND, OR, NOT). Izindlela ezahlukene ziyasetshenziswa ukuhlanganisa amagama ezinkomba ukuze kutholakale imiphumela ehlosiwe. Izisetshenziswa ezenza umqondo kakhulu, zaziwa njengezisetshenziswa ze-Boolean. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izinjini eziningi zokucinga zidinga ukuthi izisetshenziswa ze-Boolean zibhalwe ngosonhlamvukazi.


AND uhlanganisa amagama okucinga ukuze umphumela ngamunye wokucinga uqukathe wonke amagama. Isibonelo, For example, travel and Europe find articles that contain both travel and Europe.

OR uhlanganisa amagama okucinga ukuze umphumela ngamunye wokucinga okungenani uqukathe elinye lalamagama. Isibonelo, icollege or university finds results that contain either college or university.

NOT ukhipha amagama ukuze umphumela wokucinga ngamunye ungaqukathi nanoma yiliphi lamagama alandelayo. Isibonelo, television not cable finds results that contain television but not cable.