Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 4: Okunye ukucinga

Translation

Isu

  • UNeo kufanele aqale ngamagama amabili kuya kwamathathu. Agweme amabinzana amade. (Ngamagama amaningi uNeo awafakayo, azonciphisa imiphumela azoyithola)

Omqondofana:

  • Uma igama lokuqala uNeo alisebenzisayo lingasebenzi, angazama umqondofana noma amanye amagama abanzi.

Amagama esihloko asikhombisa ukuthi idathabheyisi iwahlela kanjani amarekhodi:

  • Lamagama angasiza uNeo ukuthi athole izinto eziningi kuleso sihloko nezihloko ezihlobene.

ISINYATHELO 1: Ukusesha amabinzana

"Ukusesha amabinzana" kusho ukusesha amagama amabili noma ngaphezulu njengesisho ngqo. Lokhu kuvumela uNeo ukuthi athole imibhalo equkethe ibinzana elithize, isibonelo: “air pollution” or “biofuel energy”.

ISINYATHELO 2: I-Snowballing

UNeo angazama i-Snowballing: ecabanga ukuthi angathola okungenani i-athikili yejenali eyodwa efanele angayisebenzisa njengesisekelo sokucinga esikhathini esizayo, isibonelo:

UNeo angabheka uhlu lwezinkomba ezisekupheleni kwe-athikili ukubona ukuthi yimuphi umsebenzi ohlobene umbhali awucaphunile.

ISINYATHELO 3: I-Nesting

I-Nesting (noma 'UKUQOQA') yindlela yokucinga yamagama asemqoka agcina imiqondo efanayo ndawonye futhi kutshela injini yokucinga noma idathabheyisi ukuthi icinge lawo magama abekwe kubakaki kuqala.

Ukusebenzisa i-Nesting ekucingeni kudinga ukuthi izinto ezikubakaki zicingwe kuqala. Ngokuvamile, lezi zinto ezikubakaki zixhunywe yisisetshenziswa se-Boolean "OR."

UNeo angasebenzisa i-Nesting lapho ezama ukuxhumanisa imiqondo emibili noma ngaphezulu engaba nomqondofana noma engamelwa ngamagama ahlukahlukene ukuthola imiphumela engaphezulu yokucinga ephelele.


Isibonelo: Ukusebenzisa (South Africa OR Africa) AND HIV/AIDS izocinga South Africa noma Africa kuqala.