Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 3: Ukucashunwa kombhalo

Translation

ISINYATHELO 1: Ukucaphuna okungaphakathi kombhalo

Ukucaphuna okungaphakathi kwemibhalo ngesinye isikhathi kubizwa nangokuthi ukureferensa okungaphakathi kombhalo okukhombisa ofundayo ukuthi uNeo ulutholephi ulwazi. Lokhu kwenziwa ngokuthi unikeze isibongo sombhali, unyaka wokushicilela, uma kwenzeka nenombolo yekhasi, yize eminye imithombo efana namakhasi e-Inthanethi ingenazo izinombolo zamakhasi.

Isibonelo sokucaphuna umbhali ngaphakathi kombhalo:

- Bordeaux (2014:16) uthi i-Inthanethi iyithuluzi lokucwaninga eliwusizo.
- ANgokuka Bordeaux (2014:6), i-Inthanethi iyithuluzi lokucwaninga eliwusizo.

Qaphela: Lapho uNeo ecaphuna umthombo wakhe ekuqaleni komusho, unyaka nenombolo yekhasi kuphela ezifakwa kubakaki.
UNeo kufanele ahlukanise unyaka nenombolo yekhasi ngekholoni (:) ngaphandle kokushiya isikhala ngaphakathi.

- I-Inthanethi iyithuluzi lokucwaninga eliwusizo (Bordeaux, 2014:16).

- u-Black no White (2006:567) baveza ukuthi...........................

............................. sivumelwano (Black & White, 2006:567).

Qaphela: Uma ucaphuna umthombo ekugcineni komusho ukureferensa ngaphakathi kombhalo okugcwele kuvalelwa kubakaki. Gcina umusho ngongqi emuva kokureferensa ngaphakathi kombhalo, njengoba wakha ingxenye yomusho.

Imithombo ye-Inthanethi

- Ngokwe The Oxford dictionary (2006) i-Cubism ichazwe njenge…

- i-Cubism ichazwe njenge...... (The Oxford dictionary, 2006).

- u-Yahoo (2010) uveza ukuthi…

- u-Andy Warhol angathathwa njengoyise we-pop art (Pop art, 2010).