Skip to Main Content

Imojuli Yolwazi Lokukwazi Ukufunda Nokubhala eku-inthanethi: Ithuthoriyali 8: Izimpawu zokuloba: ukhefana, ikholoni, isemikholoni

Translation

ISINYATHELO 1: Izimpawu zokuloba

Amasu okusebenzisa kahle izimpawu zokuloba cofoza kulesi sithombe esingezansi: